News Ticker

SĀKTS JAUNS ERASMUS+ PROJEKTS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki uzsāk ERASMUS + projektu “Mans HUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” (MyHUB)

Nodrošināt vienlīdzīgas mācīšanās iespējas visiem sabiedrības locekļiem pasaulē ir viens no UNESCO pamatuzdevumiem izglītības jomā. Tāpēc Eiropas Komisija 2018. gadā ir iniciējusi ERASMUS+ projektu programmu (Key Action 3: Call: EACEA/10/2018) “Sociālā integrācija un kopīgās vērtības: ieguldījums izglītības, mācību un jaunatnes jomā” (Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth).

2019. gada 31. janvārī šīs projektu programmas ietvaros LU kā vadošais partneris kopā ar sadarbības partneriem no Beļģijas, Bulgārijas, Austrijas un Kipras uzsāk ERASMUS+ projektu Mans HUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN), kura ietvaros tiks izstrādāta digitālā vietne, kurā tiks apkopoti, kategorizēti un sistematizēti materiāli un labās prakses piemēri par iekļaujošās izglītības jautājumiem. Projekts ilgs 36 mēnešus un noslēgsies 2022. gada 30. janvārī.

Atzīstot, ka iekļaujošās izglītības jomā daudzu gadu laikā dažādās valstīs ir izdarīts ļoti daudz, tomēr tiek secināts, ka šī informācija Eiropā nav apkopota un sakārtota, kas apgrūtina speciālistu darbu iekļaujošās izglītības mērķu īstenošanai. Tādēļ šajā digitālajā vietnē tiks sākotnēji apkopota informācija no projektā iesaistīto partnerorganizāciju pārstāvētajām valstīm, t.i., Latvijas, Beļģijas, Bulgārijas, Austrijas un Kipras, taču projekta mērķis ir izveidot Eiropas mēroga vietni, kas būtu brīvi pieejama izglītības politikas veidotājiem, skolu vadības komandām, augstskolu docētājiem un studentiem, skolotājiem, vecākiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem.

Projektu īstenos Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki: Dr. paed. Linda Daniela (projekta vadītāja),  Dr. paed. Zanda Rubene, Dr. paed. Dita Nīmante, LU Maģistra programmas “Pedagoģija” studente Katrīna Elizabete Biezā.

2019 gada 4. un 5. martā ERASMUS+ programmā “Sociālā integrācija un kopīgās vērtības: ieguldījums izglītības, mācību un jaunatnes jomā” apstiprināto projektu koordinatori tikās Eiropas Komisijā Briselē. LU pārstāvēja L. Daniela un Z. Rubene, kuras kopā ar koordinatoriem no citām Eiropas valstīm sprieda par projektu norisi un prasībām to izstrādei. Un jau 7. un 8. februārī projekta “Mans HUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” komanda pirmo reizi tikās Latvijas Universitātes Dabas mājā, lai diskutētu par projekta mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem reultātiem.

Projekta norisei iespējams sekot līdzi Facebook lapā https://www.facebook.com/MyHub-328897357730891/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close