News Ticker

Успехът на осигуряването на приобщаващо образование и обучение като ключ към създаването на приобщаващи общества зависи от съгласието на всички заинтересовани страни за обща визия, подкрепена от редица конкретни стъпки, които трябва да се предприемат, за да се приложи на практика този феномен.

Преходът към приобщаване е постепенен, който трябва да се основава на ясно формулирани принципи, които се отнасят до развитието на цялата система от мулти-образователните секторни подходи, включващи всички нива на обществото.

Тази инициатива ще намали бариерите за включване чрез активно сътрудничество между образователния персонал и други заинтересовани страни, включително активното участие на създателите на политики, членовете на местната общност, както и местни образователни служители и средствата за масова информация.

Целеви групи:

  • Учители, обучители, директори, ресурсни учители, педагогически съветници и др. ;
  • Младежи, ангажирани с неформално образование и обучение;
  • Неправителствени организации;
  • Създатели на политики в образованието, местни образователни власти, общински отдели за приобщаващите образователни политики, специализирани отдели в Министерството на образованието и науката, както и Министерство на младежта и спорта

Бенефициенти:

  • Учащи със специални образователни потребности
  • Връстници без увреждания
  • Семейства и на двете целеви групи

Начало: 31 Януари 2019г.

Край: 30 Януари 2022г.

Продължителност: 36 месеца

Общ бюджет: €562,566.00

Обща безвъзмездна помощ от ЕС: €450,051.00

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close