News Ticker

Rezultāti

1. Ērti lietojama datu vietne iekļaujošiem mācīšanās resursiem, metodēm, rīkiem un mehānismiem, kas sistematizēti piecos blokos: pirmsskolas posms, sākumskola un pamatskola, profesionālā izglītība, augstākā izglītība, pieaugušo izglītība.
Access
2. Eiropas iekļaujošo izglītības prakšu repozitorijs, kurā iekļauti viegli atrodami un lietojami mācību resursi, metodes, rīki un mehānismi, kas ir pārbaudīti un aprobēti lietošanai.
Access
3. Rokasgrāmata “Kā stiprināt iekļaujošās izglītības īstenošanu vispārizglītojošajās skolās?”
4. Gadījumu izpēte repozitorija izmantojumam praksē – pedagoģiskā personāla pieredze, lietojot mācību materiālus iekļaujošajai izglītībai.
Beļģija Bulgārija Kipra Latvija
5. Informatīvie materiāli, kuru mērķis ir sekmēt iekļaujošas idejas aktualizēšanu.
6. Mobilās lietotnes (papildus)
android mobile app   ios mobile app

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close