News Ticker

Tas, vai iekļaujošā izglītība kļūs par pamatu iekļaujošai sabiedrībai, lielā mērā atkarīgs no tā, kā visas iesaistītās puses, vienojoties par kopīgu vīziju, būs spējīgas spert noteiktus soļus, lai to īstenotu praksē.

Virzība uz Iekļaujošo izglītību ir pakāpenisks process, kam jāpamatojas skaidri definētos principos, veicinot visas sistēmas attīstību, aptverot visus izglītības sektorus un iesaistot visus sabiedrības līmeņus.

Projekts plāno veicināt aktīvu sadarbību starp izglītības jomas personālu un citām iesaistītajām pusēm, tai skaitā aktīvi iesaistot politikas veidotājus, kā arī pašvaldību pārstāvjus, reliģisko organizāciju pārstāvjus, dažāda līmeņa izglītības jomas amatpersonas un masu medijus, lai mazinātu šķērļus iekļaujošās izglītības attīstībai.

Tiešā mērķauditorija:

  • Pirmsskolas skolotāji, pamatizglītības un vidusskolas skolotāji, izglītības iestāžu direktoru vietnieki, direktori, metodiķi, tālākizglītības organizētāji.
  • Sociālie darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti
  • Nevalstiskās organizācijas
  • Izglītības politikas veidotāji – izglītības pārvalžu vadītāji un darbimieki, pašvaldību iekļaujošas izglītības politikas veidotāji, izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji

Ieguvēji:

  • Skolēni ar speciālām vajadzībām
  • Skolēni bez speciālām vajadzībām
  • Ģimenes (Ģimenes locekļi skolēniem ar speciālām vajadzībām)

Uzsākšanas datums: 2019. gada 31. janvāris

Noslēgums: 2022. gada 30. janvāris

Ilgums: 36 mēneši

Kopējais budžets: €562,566.00

Kopējā ES dotācija: €450,051.00

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close