News Ticker

NIEUW ERASMUS + PROJECT IS GESTART IN DE UNIVERSITEIT VAN LETLAND

Persbericht van de Universiteit van Letland over het project (19.02.2019)

Onderzoekers van de Universiteit van Letland (UL) Faculteit Educatie, Psychologie en Kunst (PPMF) Pedagogisch Wetenschapsinstituut starten ERASMUS + project “My HUB – Online Repository for Inclusive Good Practices, Resources, Methodologies for Educators in Formal and Non-formal Education” (MyHUB).

Het waarborgen van gelijke leermogelijkheden voor alle leden van de wereld is een van de missies van UNESCO op het gebied van onderwijs. Daarom heeft de Europese Commissie in 2018 het ERASMUS+ projectprogramma gelanceerd (Kernactie 3: Oproep: EACEA / 10/2018) “Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden: de bijdrage op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd”.

Op 31 januari 2019 lanceert UL in het kader van dit projectprogramma een ERASMUS + project “My HUB – Online Repository for Inclusive Good Practices, Resources, Methodologies for Educators in Formal and Non-formal Education” als Lead Partner met partners uit België, Bulgarije, Oostenrijk en Cyprus. (604454-EPP-1-2018-1-EN EPPKA3-IPI-SOC-IN), die een digitale site zal ontwikkelen die materialen en voorbeelden van goede praktijken inzake inclusief onderwijs zal verzamelen, categoriseren en systematiseren. Het project heeft een looptijd van 36 maanden en eindigt op 30 januari 2022.

In het besef dat er gedurende vele jaren in verschillende landen veel is gedaan op het gebied van inclusief onderwijs, wordt geconcludeerd dat deze informatie niet gesystematiseerd en georganiseerd is in Europa, wat het moeilijk maakt voor professionals om te werken aan de doelstellingen van inclusief onderwijs. Daarom zal deze digitale site in eerste instantie informatie verzamelen uit de landen die worden vertegenwoordigd door de partnerorganisaties die bij het project betrokken zijn, in Letland, België, Bulgarije, Oostenrijk en Cyprus, maar het project heeft tot doel een Europese site te creëren die toegankelijk is voor onderwijsbeleidsmakers, schoolmanagementteams, academici en studenten, leerkrachten, ouders, maatschappelijk werkers en andere belanghebbenden.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Wetenschappelijk Instituut voor Pedagogie van de Faculteit der Pedagogie, Psychologie en Kunst: Dr. Paed. Linda Daniela (Project Manager), Dr. Paed. Zanda Rubene, Dr. Paed. Dita Nimante, student van de UL-masteropleiding “Pedagogie”, Katrina Elizabete Bieza.

Op 4 en 5 februari 2019 kwamen de coördinatoren van de goedgekeurde projecten van het ERASMUS+ programma “Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden: investeren in onderwijs, opleiding en jeugd” bijeen in de Europese Commissie in Brussel. LU werd vertegenwoordigd door L. Daniela en Z. Rubene, die samen met coördinatoren uit andere Europese landen de voortgang van de projecten en de vereisten voor hun ontwikkeling bespraken.

En op 7 en 8 februari kwam het team van My HUB – An Online Repository of Inclusive Good Practices, Resources, Methodologies for Education Workers in Formal and Non-formal Education voor het eerst bijeen in het Natuurhuis van de Universiteit van Letland om de projectdoelen, doelstellingen en resultaten te bespreken.

Het project is te volgen op Facebook op https://www.facebook.com/MyHub-328897357730891/  

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close