News Ticker

Verbetering van de prestaties van alle leerlingen in inclusief onderwijs

Het ICT for Information Accessibility in Learning (ICT4IAL) project is een multidisciplinair netwerk van Europese en internationale partners die zowel de leer- als ICT-gemeenschappen vertegenwoordigen. De projectactiviteiten gingen van start in januari 2013 en liepen tot december 2015. Het project bouwde voort op de resultaten van het project ‘Accessible Information Provision for Lifelong Learning’ van het Agentschap, dat tot doel had de toegankelijkheid van informatie bij het leren te bevorderen. Het verbeteren van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, evenals het verbeteren van de toegankelijkheid van ICT en informatie voor leren, is van het grootste belang voor alle ICT4IAL-partners. Daarbij wordt rekening gehouden met kwesties als gelijke kansen, toegankelijkheid en de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs, terwijl wordt erkend dat er verschillen zijn in het beleid, de praktijken en de onderwijscontext van de landen. Het is van cruciaal belang dat informatie over en voor leren toegankelijk is voor alle gebruikers, aangezien niet-naleving een belemmering vormt voor lerenden met een handicap die hun speciale onderwijsbehoeften nog vergroot. De belangrijkste informatieverstrekkers op het gebied van levenslang leren moeten een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van toegankelijkheid en ervoor zorgen dat alle gedeelde informatie en hulpmiddelen zo toegankelijk mogelijk zijn voor gebruikers met en zonder speciale behoeften.

Meer informatie vindt u op: https://www.european-agency.org/projects/ict-information-accessibility-learning

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close