News Ticker

Doelstellingen en doelen

 • Bewustwording van inclusief onderwijs integreren in de reguliere professionele ontwikkelingsactiviteiten van onderwijsinstellingen (op sectoroverschrijdend niveau en inclusief formele en niet-formele onderwijsinstellingen)
 • Kennis, vaardigheden (waaronder advocacy-vaardigheden) en competenties van het pedagogisch personeel (in Letland, Bulgarije, Oostenrijk) verbeteren voor de implementatie van inclusieve leerpraktijken op basis van de knowhow van ervaren landen zoals België en Cyprus.
 • Het verbeteren van de capaciteiten van het pedagogisch personeel met betrekking tot de beoordeling van vaardigheden en het identificeren van de behoeften van elke student met een handicap.
 • Verbetering van de bestaande lesmethoden door opschaling van de beste werkwijzen in inclusieve leerimplementatie van reeds bestaande en gemeten als succesvolle hulpmiddelen, middelen en methoden.
 • Pedagogisch personeel voorzien van richtlijnen voor de ontwikkeling van jaarplannen voor inclusief onderwijs, inclusief het opstellen van individuele onderwijsplannen.
 • De buitenschoolse kinderen met een handicap mobiliseren om naar het reguliere onderwijs te gaan door middel van speciale seminars met studenten met een handicap en hun gezinnen.
 • Een duurzame samenwerking en netwerken tot stand brengen tussen de onderwijsinstellingen, de niet-gouvernementele sector en de besluitvormings- / beleidsvormende sector op gemeentelijk en gouvernementeel niveau in de deelnemende landen.
 • Snelle aanbevelingen doen aan beleidsmakers met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het overheidsprogramma en de strategie voor implementatie van inclusief onderwijs op basis van de impactresultaten die zijn getoond tijdens de opschaling en implementatiefase van het project.
 • Ter ondersteuning van de verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van onderwijs, opleiding, verbetering van creativiteit en innovatie van het personeel van de scholen om de pedagogie van de kleuterschool en scholen te moderniseren als creatief, aantrekkelijk en efficiënt leren.
 • Het universele ontwerp van leren promoten als een type leer / trainingsbenadering zal het uiteindelijke doel bereiken van het vergroten van sociale cohesie en integratie van kinderen met leermoeilijkheden in het onderwijs ondersteunen, om de mogelijkheid te verminderen om het onderwijssysteem vroegtijdig te verlaten en daarom om hen uitrusten voor toekomstige toegang tot beroepsonderwijs (VET), hoger onderwijs en / of werkgelegenheid.
 • Om de verbetering en duurzaamheid van de kennis, vaardigheden en competenties van de pedagogisch medewerkers op sectoroverschrijdend niveau mogelijk te maken – van de vroege kinderjaren, via schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs en volwasseneneducatie via bepalingen van one-stop-shop online hub met al ontwikkelde en goedgekeurde voorbeelden van beste praktijken, middelen, hulpmiddelen, methoden en ervaringen voor het bereiken van een inclusieve leerpraktijk op Europees niveau.
 • Een pan-Europese leergemeenschap creëren (vertegenwoordigd door de projectpartners) tussen verschillende actoren – onderwijsinstellingen, aanbieders van formele en niet-formele leren, overheidsinstanties, NGO’s). In dat geval zullen we een opschaling van goede praktijken bereiken met betrekking tot inclusief leren en hun cross-educatieve overdracht en exploitatie.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close