News Ticker

Persbericht: De werkzaamheden voor de ontwikkeling van een handboek over “MyHUB – een one-stop shop voor inclusiepraktijken, instrumenten, middelen en methoden voor onderwijzend personeel in formele en niet-formele onderwijsinstellingen” zijn voltooid

Een groep onderzoekers van de Universiteit van Letland werkt samen met partners in Bulgarije, Cyprus en België in het project “My Hub online repository of good practices, resources, resources, methodologies for use in formal and non-formal education” (604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI -SOC-IN) verder aan de ontwikkeling van een digitale website die materiaal en voorbeelden van goede praktijken over inclusieve onderwijsaangelegenheden verzamelt en systematiseert.


Eind 2020 waren de verzameling en vertaling van materialen en voorbeelden van goede praktijken, getest voor de internationale praktijk voor de implementatie van inclusief onderwijs op verschillende onderwijsniveaus, voltooid. U kunt kennismaken met de catalogus van goede praktijken op de projectwebsite www.inclusion-hub.eu.


Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een handboek, dat de situatie en uitdagingen van inclusief onderwijs beschrijft, de normatieve besluiten analyseert die inclusief onderwijs in de projectlidstaten reguleren, praktische aanbevelingen samenvat voor de ontwikkeling van innovatief en inclusief lesmateriaal, voorbeelden van lesplannen geeft, de mogelijkheden beschrijft van het gebruik van digitale technologieën, een apart hoofdstuk is gewijd aan de huidige uitdagingen van onderwijs in crisisomstandigheden. De gids is beschikbaar op de projectwebsite https://handbook.inclusion-hub.eu/handbook/


In oktober en november werden drie informatieve seminars gehouden in Riga, Tukums en Madona. De resultaten van het project zijn gepresenteerd aan leerkrachten uit het kleuter-, lager-, basis- en speciaal onderwijs, hoofden van instellingen en methodologen.


Op 25 januari 2021 vond een vergadering van de adviesraad plaats. Tijdens de vergadering werd het materiaal geanalyseerd dat in het kader van het project was verzameld voor de bevordering van inclusief onderwijs, en werd het gebruik ervan in de opleiding van leraren en in bijscholing besproken. De leden van de Raad maakten kennis met het ontwikkelde handboek en gaven feedback op de inhoud ervan.

Het projectteam aan de Universiteit van Letland bestaat uit onderzoekers van het Pedagogisch Onderzoeksinstituut van de Faculteit Pedagogiek, Psychologie en Kunst: Dr. paed. Linda Daniela (projectleider), Dr. paed. Zanda Rubene, Dr. paed. Dita Nīmante, Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Dr.ped. Svetlana Surikova, PhD student Mg. paed. Arta Rūdolfa, Mg.ped. Katrīna Elizabete Puriņa-Biezā.


Het project duurt 36 maanden en loopt af op 30 januari 2022.
Het project wordt gefinancierd door het Erasmus + K3-programma van de Europese Commissie.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close