News Ticker

“MyHUB – een one-stop-shop over inclusiepraktijken, instrumenten, middelen en methoden voor het pedagogisch personeel van formele en niet-formele onderwijsinstellingen”

604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN ‘ UNDER THE ERASMUS + PROGRAMME


In 2020 werkt een groep onderzoekers van de Universiteit van Letland samen met partners in Bulgarije, Cyprus en België in het project “My Hub online repository includes good practices, resources, resources, methodological applications in formal and non-formal education” (604454-EPP-1-2018-1- LV EPPKA3-IPI-SOC-IN) verder aan de ontwikkeling van een digitale website, die materiaal en voorbeelden van goede praktijken over kwesties van inclusief onderwijs verzamelt en systematiseert.


Tegen eind oktober 2020 hebben de projectpartners de implementatie van inclusief onderwijs op verschillende onderwijsniveaus toegepast en meer dan 200 materialen en goede praktijken verzameld die in de internationale praktijk zijn getest. 110 beschrijvingen van goede praktijken zijn al beschikbaar in het Lets, het proces van colectie van goede praktijken en vertaling gaat door, en de inhoud van de repository wordt voortdurend aangevuld. U kunt kennismaken met de catalogus van goede praktijken op de projectwebsite www.inclusion-hub.eu.

Het project heeft een handboek voor inclusief onderwijs opgesteld, dat diverse aanbevelingen, nuttig materiaal en informatie over de wet- en regelgeving inzake projecten voor inclusief onderwijs in de lidstaten bevat. Aan het eind van het jaar zal de gids voor alle belangstellenden beschikbaar zijn op de projectwebsite.


Er hebben reeds 10 informatieve seminars plaatsgevonden in Riga, Tukums, Madona, Cēsis en Lielvārde. De resultaten van het project zijn gepresenteerd aan leerkrachten uit het kleuter-, lager-, basis- en beroepsonderwijs, hoofden van instellingen en methodologen. Ook vond op 27 augustus 2020 in Riga de eerste workshop voor leerkrachten kleuteronderwijs plaats – leerkrachten leerden de vaardigheden die nodig zijn om te werken met de digitale website die in het kader van het project is gecreëerd en maakten kennis met de VIMALA-materialen voor het bevorderen van leesvaardigheid in de kleuterklas.

State Education Content Center (VISC) ESF project “Competence Approach to Curriculum” (School2030) conferentie voor onderwijsbeoefenaars en beleidsmakers “School voor elk kind” assoc.profesor D.Nīmante in de discussie “Inclusief onderwijs: hoe bereik je elk kind?” gaf een inzicht in de resultaten van het project en presenteerde de verzameling van goede praktijken voor de uitvoering van inclusief onderwijs, samengesteld door de repository. De conferentie vond plaats op 8 oktober 2020 in het Cultureel Centrum van de regio Ogre. De conferentie kon live worden gevolgd.


Het projectteam aan de Universiteit van Letland bestaat uit onderzoekers van het Pedagogisch Onderzoeksinstituut van de Faculteit Pedagogiek, Psychologie en Kunst: Dr. paed. Linda Daniela (projectleider), Dr. paed. Zanda Rubene, Dr. paed. Dita Nīmante, Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Dr.ped. Svetlana Surikova, Mg. ped. Art Rūdolfs, LU Masteropleiding “Pedagogie” student Katrīna Elizabete Biezā.


Het project duurt 36 maanden en loopt af op 30 januari 2022.
Het project wordt gefinancierd door het Erasmus + K3-programma van de Europese Commissie. De website van het project weerspiegelt uitsluitend de standpunten van de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close