News Ticker

Beleidsverslag over inclusief onderwijs

Het InScool project heeft een “Policy Report on Inclusive Education: Lessons Learned from the Inclusive Schools Project”. U kunt de PDF downloaden via onderstaande link.

Het InScool-project loopt sinds januari 2019 en zal in januari 2021 aflopen.

De uitvoering van het project vond plaats tegen de achtergrond van belangrijke veranderingen in heel Europa. Bij de start van het project had Europa al te kampen met sociale, politieke en economische onrust die leidde tot een geleidelijke segregatie van de samenleving en tot ongelijkheid en beperkte toegang tot fundamentele mensenrechten (zoals toegang tot onderwijs voor iedereen). Deze problemen zijn nog verergerd door de Covid-19-pandemie, waardoor de dreiging van uitsluiting voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving nog groter is geworden.

Het project wilde deze problemen aanpakken door ernaar te streven de principes van inclusief onderwijs te verankeren in het schoolmanagement in Europa. Het project ondersteunde het ontstaan van een gemeenschap van leiders die staan voor inclusie en die bestaat uit schoolleiders, leerkrachten, personeel en leerlingen. De langetermijnvisie achter het project is een geleidelijke transformatie van de schoolcultuur in een inclusief schoolethos door het bevorderen van inclusiestrategieën op lange termijn in scholen en het betrekken van schoolgemeenschappen bij actieplannen en samenwerkingsverbanden die gelijkheid bevorderen en diversiteit waarderen.

http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2020/11/Final-Inscool-Policy-report.pdf

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close