News Ticker

Letse Raad van Advies

Persbericht van de Universiteit van Letland over de Letse Adviesraad (29.07.2019)

In de eerste vier maanden van mijn HUB-project is een adviesraad opgericht en wordt er onderzoek gedaan naar inclusief onderwijs.

Op 31 januari 2019 hebben onderzoekers van de Universiteit van Letland samen met partners uit België, Bulgarije, Oostenrijk en Cyprus het ERASMUS+-project “MyHUB – een one-stop-shop voor inclusiepraktijken, -hulpmiddelen en -methoden voor het pedagogisch personeel van formele en niet-formele onderwijsinstellingen” (604454- EPP-1-2018-1-EN EPPKA3-IPI-SOC-IN) gelanceerd, dat een digitale site zal ontwikkelen die materialen en goede praktijken over inclusieve onderwijskwesties zal verzamelen, categoriseren en systematiseren.

De opslagplaats zal in eerste instantie materiaal uit Letland, België, Bulgarije, Oostenrijk en Cyprus bevatten, maar het is de bedoeling dat deze mettertijd zal uitgroeien tot een pan-Europese materiaalplaats ter ondersteuning van inclusief onderwijs.

De doelstellingen van het project zijn: het betrekken van vertegenwoordigers van verschillende onderwijsinstellingen bij interdisciplinair voortgezet onderwijs op het gebied van inclusief onderwijs (formeel en niet-formeel onderwijs), met gebruikmaking van voorbeelden van goede praktijken; het verbeteren van de vaardigheden van onderwijzend personeel met speciale behoeften in alle lidstaten die bij het project betrokken zijn; het verbeteren van het gebruik van bestaande onderwijsmethoden door het actualiseren van voorbeelden van succesvolle praktijken op het gebied van inclusief onderwijs en het aanvullen van het arsenaal aan pedagogische instrumenten met instrumenten, middelen en methoden die in de internationale praktijk zijn getest.

Doelgroep van het project in Letland zijn kleuter-, basis- en middelbare leraren, directeuren en adjunct-directeuren van onderwijsinstellingen, organisatoren van voortgezet onderwijs; maatschappelijk werkers en jongerenwerkers; vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties; onderwijsbeleidsmakers – hoofden van onderwijsautoriteiten en hun personeel, inclusieve onderwijsbeleidsmakers van gemeenten en staatsinstellingen, vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap, enz.

Het is de verantwoordelijkheid van elke partner die betrokken is bij het project om een adviesraad op te richten die bestaat uit schoolleiders, leerkrachten en onderwijzend personeel op alle niveaus van het onderwijs, evenals NGO’s, niet-gouvernementele organisaties die mensen met een handicap vertegenwoordigen en beleidsmakers op regionaal en nationaal niveau. In mei 2019 werd de volgende adviesraad opgericht bij het UL, waarvan de leden de voortgang en de resultaten van het project eens in de 6 maanden moeten beoordelen en evalueren, en het onderzoeksteam moeten adviseren over mogelijke verbeteringen.

In de eerste maanden van het project is actief gewerkt aan de ontwikkeling van een proefversie van de digitale site en aan onderzoek naar inclusief onderwijs. Er is ook een projectwebsite waar iedereen die geïnteresseerd is op de hoogte kan blijven van het nieuws: https://www.inclusion-hub.eu/?lang=en

Het projectteam van de Universiteit van Letland bereidt momenteel samen met collega’s van de Universiteit van Leipzig in Duitsland wetenschappelijke artikelen voor aan de reviewers voor een collectieve monografie over de analyse van inclusieve onderwijservaringen in Letland en de deelstaat Saksen, Duitsland. De artikelen geven inzicht in de geschiedenis van inclusief onderwijs, analyseren de hedendaagse uitdagingen in inclusief onderwijs op scholen en universiteiten, onderzoeken de perceptie van inclusief onderwijs door docenten in Letland en Saksen, beoordelen de mogelijkheden van technologiegebruik voor inclusief onderwijs, en nog veel meer.

Het project heeft een looptijd van 36 maanden en eindigt op 30 januari 2022.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close