News Ticker

Inclusief Onderwijs & Invaliditeit: Goede praktijken uit heel Europa

Het Europees netwerk voor inclusief onderwijs en mensen met een beperking heeft als hoofddoel het bevorderen, identificeren, uitwisselen en verspreiden van goede praktijken op het gebied van inclusief onderwijs voor mensen met een beperking in heel Europa, teneinde de mogelijkheden voor inzetbaarheid en inclusie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Het is een netwerk dat medegefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds via het operationeel programma “Discriminatiebestrijding 2007-2013”. Het opgenomen netwerk is afgestemd op een van de belangrijkste gebieden van transnationale samenwerking die door het Europees Sociaal Fonds zijn gedefinieerd als “de sociale integratie van kansarmen en de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt”.

Meer informatie op: http://www.includ-ed.eu/sites/default/files/documents/inclusive_education__disability._good_practices_from_around_europe.pdf?fbclid=IwAR3sa28gjC-_b3BzmWA5l8GgxOEVf7gDBOxLYDY2HLkUMEYRa0bIxL9e1Q0

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close