News Ticker

Работи ли приобщаващото образование за децата с увреждания във Видин

Психологът на екипа за ресурсно подпомагане в СУ „П.Р. Славейков“ във Видин Румяна Георгиева разказа повече за този метод на работа: „Нашето училище е едно от пилотните училища, при които стартира интегрираното обучение през 2004 година. Към настоящия момент в училището има 29 деца със специални образователни потребности. Екипът за ресурсно подпомагане включва логопед, психолог и ресурсни учители, които към момента са двама. Ако трябва да се върнем назад във времето, когато стартирахме този вид дейност, екипът се сблъска със стереотипи, предразсъдъци и предубеждения относно присъствието на тези деца в училище. И учители, и родители имаха притесненията, че те по- скоро ще пречат на останалите деца. Тогава проведохме много срещи, семинари, кръгли маси с участието на родителите. Естествено преодоляването на тези стереотипни нагласи и бариери е процес, който се случва във времето, няма как да се случи веднага. И ако трябва да направим ретроспекция от тогава до момента, може спокойно да се направи обобщението, че нещата са доста различни, променени в позитивния смисъл на думата. Към настоящия момент и родителите, и съучениците на децата със специални образователни потребности проявяват доста по- разбиращо, доста по- приемащо отношение.“

Линк: https://www.bnr.bg/vidin/post/101046176

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close