News Ticker

Интелектуални резултати

  • Семантична логическа рамка за систематизиране / категоризиране на ресурси за приобщаващо обучение, методи, инструменти и механизми в пет сектора: ранно детство, начално и средно училище, професионално обучение, висше образование, образование за възрастни
  • Онлайн център за практики, инструменти, ресурси и методи за осъществяване на приобщаващо образование и обучение във формални и неформални институции
  • Наръчник „Как да укрепим прилагането на приобщаващото образование в масовите училища?”Наръчник „Как да укрепим прилагането на приобщаващото образование в масовите училища?”
  • Казуси и случаи от практиката на педагогически персонал, който използва ресурсите за приобщаващо обучение
  • Материали за разпространение на резултатите

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close