News Ticker

Интелектуални резултати

1. Семантична логическа рамка за систематизиране / категоризиране на ресурси за приобщаващо обучение, методи, инструменти и механизми в пет сектора: ранно детство, начално и средно училище, професионално обучение, висше образование, образование за възрастни.
Access
2. Онлайн портал за практики, инструменти, ресурси и методи в подкрепа на приобщаващото образование;
Access
3. Наръчник „Как да улесним прилагането на приобщаващото образование в масовите училища?”
Access Download
4. Казуси и примери от практиката на педагозите, използвали ресурсите за приобщаващо образование.
Белгия България Кипър Латвия
5. Материали за разпространение на резултатите.
6. Мобилни приложения (допълнително)
android mobile app   ios mobile app

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close