News Ticker

Научна статия по проекта „MyHub“

Проф. дпсн Снежана Илиева, проф. д-р Дора Левтерова-Гаджалова и доц. д-р Валерия Витанова публикуваха научна статия на тема „Мотивация за работа и справяне със стреса на учители в приобщаващото образование“. Статията е разработена във връзка с работата по проект „МyHUB – онлайн център за практики, инструменти, ресурси и методи за осъществяване на приобщаващо образование и обучение във формална и неформална среда“. Изследва се мотивацията за работа при учители в приобщаващото образование и нейното влияние върху управлението на стреса при работа в дистанционна среда. Стратегиите за справяне със стреса се обособяват на активни, контролиращи и пасивни, избягващи. Съдържанието на работата е основният фактор за мотивация, който влияе върху избора на стратегии за справяне и определя успешното управление на стреса. Учителите, които са мотивирани от самата работа, при стрес използват активни стратегии за справяне като повишаване на усилията, увереност в успеха и управление на времето.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close