News Ticker

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

В областта на консултирането се извършват следните дейности:

-запознава родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;

-консултира родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специализирана литература; -консултира родителите и педагогическите специалисти за използването на различните видове терапии – фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;

Линк: https://www.rc-ruse.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close