News Ticker

Консултации и допълнително обучение за учениците по Новата наредба за приобщаващо образованието

Регламентира се ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.

Определя се ролята на родителите като партньор на детската градина и училището в осигуряването на приобщаващото образование. Чрез новата Наредба центровете за специална образователна подкрепа вече ще работят директно с образователна институция, като ще помагат за тези от децата и учениците, които имат специални образователни потребности, но не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата.

Линк: https://www.haskovo.net/news/438436/Konsultacii-i-dopalnitelno-obuchenie-za-uchenicite-po-Novata-naredba-za-priobsthavastho-obrazovanieto

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close