News Ticker

Представяне на проекта по време на конференция на ЕС за подобряване на приобщаващото образование, 10 април 2019 г. в Белград, Сърбия

На 10 април 2019 г. представители на MCA представиха проекта MyHUB чрез информационни брошури сред разнообразната аудитория на международна конференция на тема приобщаващо образование. В рамките на конференцията представители на различни институции и организации от третия сектор, с опит в провеждането на политики за приобщаващо образование, от различни страни в Европа разговаряха за възможните подобрения в методологиите и системите, по които се провеждат образователните реформи на национално  ниво в областта на приобщаващото образование.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close