News Ticker

Популяризиране на проекта MyHUB по време на 8-ия Европейски форум за социално предприемачество

Екипът на Асоциация „Мария Кюри“ взеха участие в 8-ия Европейски форум за социално предприемачество (част от Пловдивския международен панаир) в периода 28 – 31 март 2019 г. Този форум е едно от най-големите годишни събития в областта на социалната икономика и предприемачество, организирано в България и го посещават хиляди хора от България и Европа. По време на форума членовете на екипа на MCA имаха възможността да представят идеята и очакваните резултати на проекта MyHUB на различни хора от национални и международни организации, които работят в областта на правата на човека и социалното включване, както и на много представители на национални и местни административни структури, експерти в областта на социалните въпроси, образованието и ПОО, хора с различен произход и профил, включително представители на социално уязвимите групи, политиците и др

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close