News Ticker

Популяризиране на проекта MyHUB на международна конференция „Нови хоризонти за младежите с увреждания“

Проектът MyHUB беше представен в рамките на международна конференция, посветена на професионалните и образователни възможности за младежите с увреждания. Участниците в конференцията обсъдиха различни перспективи и възможни решения на проблемите с образователното неравенство и кариерното развитие на хората с увреждания. Аудиторията бе съставена от университетски преподаватели и изследователи от български и международни университети, професионалисти от системата на приобщаващото образование и представители на неправителствения сектор, работещи в полза на хората с увреждания.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close