News Ticker

Представителят на NARHU беше сред главните говорители по време на четвъртата Европейска среща на върха по образованието: Следващото десетилетие в европейското образование

Като лауреат на Европейската награда за иновации в нейното първо издание, инициирано от Европейският комисар Мария Габриел, NARHU бе избран да участва в четвъртата Европейска среща по въпросите на образованието. Г-жа Петя Грудева, представляваща NARHU, участва в панела Акценти от Европейската награда за иновативно обучение 2021 г. Говорителите имаха по пет минути, за да представят наградения проект и да отговорят на въпроси, свързани с иновациите в образованието и дигитализацията на образователния и обучителния процес. Награденият проект Speech Pathology, в който NARHU е партньор, бе представен накратко на участниците в онлайн събитието.

В допълнение, NARHU предложи идеи за това как интерактивните инструменти за разпознаване на речеви и езикови нарушения сред децата в предучилищно и начално образование, могат да бъдат интегрирани в официалните учебни програми. Другата тема, обсъждена с представителя на NARHU, беше свързана с ролята на учителя в подкрепа на ученици в неравностойно положение за осигуряване на приобщаващо образование.

В обобщение на дискусията, Еврокомисарят Мария Габриел подчерта, че предложените резултати от проектите са ориентирани към решения и гарантират геймификация и дигитализация на образователните ресурси, което има голяма стойност за настоящите образователни системи.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close