News Ticker

Научна статия на проф. д.пс.н. Снежана Илиева и екип

Научна статия на проф. д.пс.н. Снежана Илиева и екип, разработена въз основа на получени резултати по проект: „МyHUB – онлайн център за практики, инструменти, ресурси и методи за осъществяване на приобщаващо образование и обучение във формална и неформална среда“, бе публикувана в сборник от конференция, състояла се в Белград, Република Сърбия. Сборниикът е достъпен на следния линк.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close