News Ticker

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

1.Пълноценна социализация на  ученици със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

2.Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

3.Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система. 4.Съхраняване и развиване на културната идентичност на  учениците от етническите малцинства.

Линк: http://www.eg-dg-bg.com/pages/1894/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close