News Ticker

Приобщаващо образование и ко-обучение

Квалификационната програма предлага запознаване със същността и етапите на процесите на приобщаване, характеристиките и компонентите на приобщаващото образование и ко-обучението. Насочена е към формиране на професионална осведоменост и умения за различни приобщаващи практики, пряко свързани с моделите на ко-обучение. Те подпомагат участието на децата и учениците със специални образователни потребности в училищния живот. Предвидената практическа подготовка предоставя опита за организиране, провеждане и наблюдение прилаганите модели на ко-обучение в различни образователни направления и учебни предмети.

Линк: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=634&zid=182

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close