News Ticker

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЕДАГОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ

Обучението на децата с увреждания през последните години, премина през различни модели на модернизиране и оптимизиране, както в организационен, така и в съдържателен план. Идеята за приобщаващо образование е поредната, която в контекста на международната политика, извежда защитата на човешките права, спазването на същите тези човешки права в сферата на образованието. Приобщаващото образование се гради също така и върху социалния модел, който е определящ по отношение на „дете-система” и по-точно определящ, че системата е тази, която следва да се приспособи към детето, а не детето към системата. В своята практическа приложимост, обаче приобщаващото образование може да доведе до противопоставяне на двата модела- социалният и медицинският. Подобно противопоставяне, което имплицитно се съдържа в целия съдържателен аспект на приобщаващото образование и обучение не кореспондира коректно с комплексният характер на човешката личност, където биологично и социално се реализират в единство.

Линк:http://www.sustz.com/journal/VolumeI/Number7/Papers/VeskaShosheva.pdf

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close