News Ticker

ВТУ разкрива първата по рода си магистратура по приобщаващо образование и специална педагогика

„Магистратурата и много интересна и няма друг университет в страната, който да предлага така формулирана програма. За нея могат да  кандидатстват не само колеги – учители,  но и всички с учителска правоспособност, завършили направлението „Педагогика на обучението по…“, обяснява деканът на педагозите проф. Венка Кутева. И признава, че и други висши училища предлагат обучение по специална педагогика за специалисти, които работят с деца и възрастни със специални образователни потребности. Магистратурата на ВТУ обаче е по-широка и е насочена не само към учениците със СОП, но и към талантливите и успяващите деца, както и към децата в социален риск и тези от малцинствата. „По време на обучението, студентите ще могат да се включат в различни проекти, стажантски програми и практики в образователни и социални институции. Направили сме програмата така, че тя да е ориентирана към пазара на труда и възможностите за професионална реализация на учителите. Тези, които я завършат, ще могат да се реализират като ресурсни учители или специални педагози, ще могат да работят в различни центрове за специална образователна подкрепа, в регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование, Могат да работят и в домове за деца и младежи с увреждания, да бъдат консултанти в различни НПО и държавни структури, които се занимават с интеграция и социализация“, обяснява още проф. Венка Кутева.

Линк: https://www.borbabg.com/2020/04/22/vtu-razkriva-prvata-po-roda-si-magistratura-po-priobshhavashho-obrazovanie-i-spetsialna-pedagogika/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close