News Ticker

ФИЛМ ЗА МОДЕЛ „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ“

С помощта на режисьора Ирена Даскалова и на учителите и директорите от училищата-партньори, екипът на Сдружение ЕЛА събра в този филм опита си от програма „Едно училище за всички“ и от прилагането на българския модел за изграждане на приобщаваща уичлищна среда. Заедно отговорихме на въпросите: „Готово ли е бълграското училище да се промени, за да откликне на многообразните нужди на своите ученици и учители? Как да развиваме лидерските умения на учителите в екипа? Как да се погрижим за развиването и поддържанетото на позитивен микроклимат в училището? Как да направим приобщаваща всяка класна стая и да преподаваме според нуждите и интересите на всички деца? Как да сме сигурни, че сме се погрижили средата в училище да е сигурна и безопасна? По какъв начин да привлечем родителите като партньори на училището?“

Линк: https://priobshti.se/article/model-edno-uchilishte-za-vsichki/film-za-model-edno-uchilishte-za-vsichki-pulna-versiya

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close