News Ticker

ЕЛЕКТРОНЕН КУРС „ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Курсът се състои от четири модула:

В първи модул „Концепции и перспективи“ ще проследим възникването и развитието на идеята за приобщаващото образование, неговата същност, и параметрите на практическото му приложение.

Във втори модул „Приобщаващият екип“ ще научите как работи приобщаващият екип и кои са неговите членове, какви умения трябва да притежават те, към какви принципи да се придържат и какви добри практики прилагат.

В трети модул „Приобщаващи системи“ ще научите повече за нивата, на които се случва приобщаването в една учеща система: от класната стая, през училището до по-голямата общност. В четвърти модул „Моделът на ЦПО“ ще се запознаете по-подробно с елементите на модела, с процеса на неговото прилагане, както и с основните принципи на работа по изграждане на приобщаваща среда.

Линк: https://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close