News Ticker

Представяне на проекта MyHUB по време на събитие, посветено на темата за спорта като средство за социално включване на хората с увреждания, 4/12/2019

Проектът MyHUB беше представен по време на национално мултипликационно събитие за разпространение на резултатите на проект ST4ALL, проведен на 4/12/2019 в Брюксел, Белгия. Представители на MCA представиха постиганият напредък по проекта и неговите постижения на национално ниво.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close