News Ticker

Популяризиране на проекта по време на заключителното събитие по проект MAINCLUSION, организирано от MCA на 05 юни 2019 г.

Проект MyHUB беше представен по време на заключително събитие на европейски проект на тема бойните изкуства като инструмент за приобщаване на децата и младежите с увреждания, проведено на 05/06/2019 в гр. София. Аудиторията на събитието беше запозната с постигнатите резултати по проекта и получи възможността да наблюдава на живо демонстрация на адаптирани бойни техники, разработени за хора с различни увреждания. Сред участниците в събитието бяха представители на българския образователен сектор, експерти в областта на адаптираната физическа активност, професионалисти от системата за приобщаващо образование, представители на европейски и турски организации, работещи по темата за приобщаването на хората с увреждания.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close