News Ticker

Учебник „Помощникът на учителя в приобщаващото образование“ представи авторът Калоян Дамянов

На 21 февруари 2019 г. в Стара Загора д-р Калоян Дамянов представи пред многобройна аудитория от учители, родители, общественици, педагози и специалисти новата си книга – учебник „Помощникът на учителя в приобщаващото образование“.

Последният компонент, който все още не е напълно завършен е въвеждането на помощник на учителя. И това беше провокацията към мене да съставя тази книга. Защото в България на български език, към този момент не съществува друг такъв учебник“- каза в заключение д-р Калоян Дамянов. Помощник на учителя е непедагогически специалист и може да бъде човек със средно образование. В много страни практиката показва, че това основно или са пенсионирани учители, които до този момент не работят и това е вариант да продължат своята кариера, или се студенти, които изучават педагогически специалности и това е добър вариант да навлязат в професията.

Линк:https://dolap.bg/2019/02/22/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close