News Ticker

Първа международна партньорска среща в Рига, Латвия

Екипът на проекта провежда първата си среща на 7 и 8 февруари 2019 г. в Рига, Латвия. Проект е по финансиран от програма „Еразъм +“ „MyHUB – онлайн център за практики, инструменти, ресурси и методи за осъществяване на приобщаващо образование и обучение във формални и неформални институции“

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close