News Ticker

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА-БИЛИНГВИ НА ВЪЗРАСТ 3-6 ГОДИНИ И ПОДГОТОВКА ЗА I КЛАС

Стела Тодорова, учител в Подготвителна група на ОУ “Антон Страшимиров“ с. Бохот, разказва за изграждането на навици и базови речеви умения, развиване на фината моторика и провокиране на интереса към ученето през игрови подходи при деца (3-6 год.), за които българският език не е майчин. Практиката бе представена по време на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019 и и е приложима както в предучилищна възраст, така и в начален етап. Училище с модерна, безопасна, приобщаваща и атрактивна среда. Учебно съдържание, което е адаптирано към индивидуалните характеристики на децата и е интересно, достъпно и разбираемо за тях. Ученици, в чиито погледи е будно детското любопитство, които мислят, търсят, дискутират, анализират и умеят да представят наученото. Учители – партньори, които направляват процеса на обучение, а не са единствен източник на информация. Родители – активни и осъзнати партньори на учители и училище, подкрепящи своите деца.

Линк: https://priobshti.se/article/konferenciya-praktiki-2019/priobshtavane-na-deca-bilingvi-na-vuzrast-3-6-godini-i-podgotovka

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close