News Ticker

Популяризиране на проекта по време финално събитие, организирано от Националната асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания, 23 май 2019 г

Проектът MyHUB беше представен по време на финално събитие за мултиплициране на резултатите, организирано от Националната асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (България). Събитието се състоя на 23 май 2019 г. в прекрасния град Пловдив – европейската столица на културата (2019-2020 г.). По време на събитието беше представена двугодишната работа, извършена в изпълнение на европейски проект AccessInteract и бяха обсъдени внесени теми, свързани с комуникацията и взаимодействието с младите хора с увреждания и тяхното социално включване.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close